Zakázané varianty

Podoba značky je přesně definována.

Logotyp se používá přesně v souladu s manuálem vizuálního stylu tak, aby nedocházelo k jeho deformaci nebo zkreslení. Musí být dodržena stanovená barevnost, pořadí barev, ochranná zóna a způsoby aplikace značky.