Podoba logotypu

Logotyp

Značka je základním prvkem vizuální komunikace společnosti ISOTRA a.s. Výrazné, přitom však čisté provedení ve spojení s výraznou barevností evokuje dynamiku a charakter společnosti.

Přesné vymezení plochy značky pak navazuje na dlouholetou tradici společnosti ISOTRA. Aplikaci značky určují pravidla obsažená v tomto manuálu, a to včetně tvaru a poměrů jednotlivých grafických prvků.

Základním a nejvýraznějším prvkem logotypu je nápis ISOTRA, vyvedený v bílé barvě. Jednotlivé znaky vycházejí z korporátního písma Mixage ITC OT a jsou ručně dočištěny do stávající podoby. Druhým, neméně výrazným prvkem, je stylizované písmeno O (kruh), které je vyplněno pěti horizontálními lamelami. Celý logotyp je vymezen červenou podkladovou plochou tvaru obdélníku o poměru stran 1:4.

Značku není povoleno nově konstruovat, jedinou podobu určuje její elektronicky vektorový vzor.

Varianta nápis

Logo ISOTRA je možné použít také jako samostatný nápis. V tomto případě je povolena pouze varianta bílého písma na základní červené barvě ISOTRA. CMYK - 0 / 94 / 78 / 0

Zakázaná varianta

Tato barevná varianta loga ISOTRA je zakázána. Vizuálně se oddaluje od základní varianty a je zaměnitelná s konkurencí. Společnost ISOTRA definuje také podkladový obdélník, který zde chybí.

Černobílé provedení

Při černobílém tisku i tisku ve stupních šedi se používá jednobarevná varianta značky. Pozitivní verze je vždy černá a aplikuje se na bílé pozadí. Černobílé provedení se používá pouze v případech, kdy technicky není možné jiné zobrazení.