Písmo

Součástí jednotného vizuálního stylu je i firemní písmo.

Základní písmo

Vizuální styl společnosti ISOTRA a.s. užívá jako své základní písmo Mixage Itc T OT ve všech řezech. Je vhodné jej používat na hlavní nadpisy, titulky a obsahový text.

 

Doplňkové písmo 1

Vizuální styl společnosti ISOTRA a.s. užívá jako své doplňkové písmo Myriad Pro. Je vhodné pro použití v místě, kde není možné použít font Mixage Itc T OT.

Doplňkové písmo 2

Vizuální styl společnosti ISOTRA a.s. užívá jako své druhé doplňkové písmo Arial. To je vhodné pro použití v běžném textu dokumentů a pro svou snadnou dostupnost v textových editorech a grafických programech bylo zvoleno pro vyplňování počítačových šablon, administrativních tiskovin aj. doplňkových tiskových materiálů.