Pravidla použití

Použití logotypu má daná pravidla, která zachovávají styl a čitelnost.

Ochranná zóna

Ochranná zóna definuje minimální prostor v bezprostřední blízkosti značky, který nesmí být narušen žádným jiným grafickým ani typografickým prvkem. Zároveň vymezuje minimální vzdálenost značky od kraje plochy, na níž má být umístěna (stránka papíru, deska, stěna a pod.). Ochranná zóna značky je vymezena plochou čtverce – viz rozkres.

Minimální povolená velikost

Jako nejmenší rozměr logotypu byl určen rozměr 20 mm na šířku. Při této velikosti je stále zachována čitelnost logotypu. V menších velikostech je zakázáno logotyp používat.