Nová zelená úsporám

Na této stránce najdete veškeré informace o možnosti získání dotace na venkovní stínicí techniku v rámci programu Nová zelená úsporám – oblast podpory A – zateplení rodinných domů.

355465

Program Ministerstva životního prostření patří k nejefektivnějším programům v ČR zaměřeným na úspory energií v rodinných a bytových domech. Záměrem programu je dosáhnout úspory energie v konečné spotřebě a stimulovat ekonomiku ČR s dalšími sociálními přínosy (např. zvýšení kvality bydlení občanů, zlepšení vzhledu měst a obcí, nastartování dlouhodobých progresivních trendů).

Na co se dotace poskytuje?

355466

Jednou z novinek v programu je získání dotace na venkovní stínicí techniku – s ručním ovládáním částkou 1000 Kč/m2 stíněné plochy okna, s inteligentním automatickým ovládáním částkou 1 500 Kč/m2. U bytových domů je pak dotace na stínicí techniku s ručním i inteligentním ovládáním 1 500 Kč/m2.

Kdo může žádat o dotaci?

Žádat může každý vlastník nebo stavebník rodinného domu, a to jak fyzická osoba, tak i právnická osoba. Nově mohou o dotaci zažádat i lidé, kteří trvale bydlí v rekreačních objektech, nebo kteří si od developera koupí úsporný rodinný dům či bytovou jednotku v bytovém domě.

Kdy se může žádat o dotaci?

Příjem žádostí probíhá kontinuálně až do 30. června 2025 do 15:00. Žádost můžete podat před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací.

Jak žádat o podporu?

Žádosti o dotaci se přijímají elektronicky, formulář žádosti je umístěn na webových stránkách www.novazelenausporam.cz. Žádat můžete před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací. K podání žádosti musíte mít aktivovanou tzv. elektronickou identifikaci (identitu občana), kterou prokážete při vstupu do systému svoji totožnost.

Pro příjem žádostí v programu Nová zelená úsporám slouží Agendový informační systém SFŽP ČR.

Základní podmínky Programu

  • Podpořená opatření mohou být provedena dodavatelem nebo svépomocí.
  • Žadatelem o dotaci je vždy vlastník rodinného domu.
  • Dotace se vztahuje pouze na budovy, u nichž byla podána žádost o stavební povolení (či ohlášení stavby) před 1. červencem 2007.
  • Na jeden rodinný dům lze uplatnit jen jednu žádost, ta může obsahovat kombinaci různých opatření (například zateplení, výměnu zdroje tepla a instalaci solárních panelů).
  • Podpořená opatření je třeba dokončit do 24 měsíců ode dne akceptace žádosti.
  • Rozhodné datum pro stanovení způsobilosti výdajů je max. 24 měsíců před datem evidence žádosti.
  • Při provedení prací svépomocí a instalace stínicí techniky je rozhodným datem pro stanovení způsobilosti výdajů 1. leden 2021 včetně.

Když chcete k dotacím více informací

Můžete si přečíst nejčastější dotazy ohledně dotací

Web: novazelenausporam.cz
Tel.: 800 260 500 (po-pá: 7:00 - 16:00)
E-mail: info@sfzp.cz