Nová zelená úsporám

Nová zelená úsporám je nejefektivnější a nejdéle trvající dotační program, určený na energetické úspory rodinných a bytových domů. Během prvního programového období, které odstartovalo v roce 2014, z něj byly rozděleny finance v řádu několika miliard korun desítkám tisíc domácností. V roce 2021 přešel program do další etapy a své zaměření rozšiřuje o další oblasti. Do další etapy spuštěné od 21. září 2021 bude alokováno minimálně 39 mld. Kč. Do února roku 2023 bylo vyčerpáno 15 mld. Kč. Koncem roku 2022 byl zařazen i program Nová zelená úsporám Light určen pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.

Cílem programu je zlepšení kvality ovzduší, připravit objekty na probíhající změnu klimatu a motivovat veřejnost k realizaci energeticky úsporných opatření. Nastavení programu v roce 2021 vychází ze směřování Evropské unie, zejména ze strategie Evropské komise The European Green Deal, a z aktuálních cílů ČR v rámci EU v oblasti úspor energie, oživení ekonomiky a stimulace investice po koronavirové krizi. Cíle jsou dlouhodobé a částka ještě není vyčerpána. Jak si ukořistit svůj díl zelené úsporám na stínící techniku se dozvíte níže.  

Stínicí technika v rámci úspor

Podpora v tomto dotačním programu se dělí na pět oblastí – zateplení, novostavba, zdroje energie, adaptační a mitigační opatření a projektová podpora. Stínící technika v rámci zelené úsporám spadá spolu se zelenými střechami, dešťovkou a ekomobilitou do adaptačních a mitigačních opatření, která napomáhají ke snížení dopadu změny klimatu.

Pro rodinné domy

 • výše podpory na stínění s manuálním ovládáním → 1000 Kč/m2
 • výše podpory na stínění s motorickým ovládáním → 1500 Kč/m2
 • celkově lze získat 1000 – 50 000 Kč
 • žádat mohou vlastníci rodinných domů, řadových domků a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Pro bytové domy

 • výše podpory na stínění s motorickým ovládáním → 1500 Kč/m2
 • celkově lze získat 50 000 Kč – stovky tisíc korun
 • žádat mohou vlastníci bytových domů, společenství vlastníků nebo pověření vlastníci bytových domů a příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Společné podmínky pro rodinné a bytové domy

 • pouze na venkovní stínící techniku s pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění  (žaluzie, rolety, …)
 • musí sloužit ke snížení tepelné zátěže obytných místnosti uvnitř domu
 • poskytuje se výhradně v kombinaci s podporou v oblasti A – zateplení
 • žádat lze výhradně přes internet přes systém AIS SFŽP ČR, zde: podat žádost
 • žádat lze před zahájením, v průběhu nebo po dokončení prací
 • je-li podpora poskytována na objekt ve výstavbě, bude vyplácena až po dokončení stavby

Více informací a užitečné odkazy