Podrobná pravidla akce Jarní bonus ISOTRA

 Venkovní žaluzie ISOTRA 7 + 1 zdarma

Společnost ISOTRA a.s. připravila pro své zákazníky speciální akci na začátek sezóny „VENKOVNÍ ŽALUZIE ISOTRA 7 + 1 ZDARMA“.

Pravidla akce

 1. Bonus venkovní žaluzie zdarma (dále jen BONUS) je možné získat ke každé závazné objednávce venkovních žaluzií, kterou potvrdí zákazník v síti prodejců ISOTRA Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s. (dále jen obchodní partner), a to v termínu od  3. 4. 2024 do 30. 4. 2024. Objednávka se musí vztahovat na produkty, které vyrábí nebo dodává společnost ISOTRA a.s.
 2. BONUS se vztahuje na níže uvedené produkty:
  1. Venkovní žaluzie Cetta 65, 80, Flexi.
  2. Venkovní žaluzie Zetta 70, 90.
  3. Venkovní žaluzie Setta 65, 90.
 3. BONUS je možné získat na základě následujících pravidel:
  1. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v termínu trvání akce.
  2. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v síti prodejců ISOTRA Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA a.s.
  3. Vždy platí princip akce 7 + 1 zdarma, tzn. pokud zákazník objedná 8 venkovních žaluzií, má 1 zdarma, pokud objedná 16 žaluzií, má 2 zdarma atd. Maximální počet venkovních žaluzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník může získat maximálně 5 ks venkovních žaluzií zdarma na danou objednávku.
  4. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na venkovní žaluzii/žaluzie s nejmenší plochou m2.
  5. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na motorické provedení venkovní žaluzie s motory BASIC nebo SOMFY.
 4. Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na:
 5. Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje venkovní žaluzie. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za venkovní žaluzie. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.
 6. Po odeslání nezávazné poptávky obdrží zákazník e-mail shrnutím konfigurace venkovních žaluzií, včetně unikátního kódu. Toto potvrzení si zákazník ponechá u sebe pro zpětnou kontrolu podmínek akce.
 7. Do 24 hodin od odeslání nezávazné poptávky bude zákazníka kontaktovat obchodní partner společnosti ISOTRA a.s. z důvodu osobní konzultace zadané konfigurace, vyměření, montáže a finální objednávky.
 8. V případě uzavření zakázky se prokáže zákazník našemu obchodnímu partnerovi unikátním kódem pro uplatnění BONUSU.
 9. Hodnota BONUSU bude odečtena z celkové ceny objednávky včetně DPH.
 10. Akce se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let. BONUS lze uplatnit na každou novou závaznou objednávku splňující podmínky výše uvedené.

Podrobná pravidla akce

 1. Pořadatelem akce „VENKOVNÍ ŽALUZIE ISOTRA 7 + 1 ZDARMA“ (dále jen BONUS) je společnost ISOTRA a.s. (dále jen pořadatel), se sídlem Bílovecká 2411/1, 74601 Opava, IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191. Akce platí pro území České a Slovenské republiky a vybrané zahraniční trhy.
 2. Akce se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let (dále jen účastník akce), která si v daném období od 3.  4. 2024 do 30. 4. 2024 včetně závazně objedná venkovní žaluzie. Akce se vztahuje na následující produkty: Venkovní žaluzie Cetta 65, 80, Flexi; Zetta 70, 90; Setta 65, 90.
 3. Závazná objednávka musí být realizována v síti prodejců ISOTRA Partner nebo u prodejců společnosti ISOTRA (dále jen obchodní partner) jejichž seznam je uveřejněný na isotra.cz/sit-prodejcu-isotra-partner. Akce se vztahuje na standardní i příplatkové provedení produktů a na základní i příplatkové barevné provedení.
 4. Bonus je možné získat na základě následujícího pravidla:
  1. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v termínu trvání akce.
  2. Zákazník závazně objedná venkovní žaluzie v síti prodejců ISOTRA Partner (platí pro Českou republiku a Slovensko) nebo u prodejců společnosti ISOTRA (platí pro zahraniční trhy).
  3. Vždy platí princip akce 7 + 1 zdarma, tzn. pokud zákazník objedná 8 venkovních žaluzií, má 1 zdarma, pokud objedná 16 žaluzií, má 2 zdarma atd. Maximální počet venkovních žaluzií na jednu objednávku je 40 ks, tzn. že zákazník může získat maximálně 5 ks venkovních žaluzií zdarma na danou objednávku.
  4. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na venkovní žaluzii s nejmenší plochou m2.
  5. Vždy platí, že BONUS se vztahuje na motorické provedení venkovní žaluzie/žaluzií s motory BASIC nebo SOMFY.
 5. Nezbytnou podmínkou získání BONUSU je vygenerování unikátního kódu na:
  https://konfigurator.isotra.cz/venkovni-zaluzie

  Na těchto stránkách si zákazník nakonfiguruje venkovní žaluzie. Před odesláním nezávazné poptávky, v posledním kroku konfigurace, bude mít zákazník možnost vygenerovat unikátní kód pro získání BONUSU. Po získání unikátního kódu se automaticky přepočte celková cena za venkovní žaluzie. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.
 6. Svůj souhlas s účastí na akci pořadatele prokazuje účastník akce vygenerováním unikátního kódu na webových stránkách uvedených v bodu 5 a odesláním nezávazné poptávky. Cena je uvedena včetně DPH a bez montáže.
 7. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci společnosti pořadatele, všichni jeho smluvní obchodní partneři a jejich zaměstnanci a osoby jim nebo jejich zaměstnancům blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Účastníkovi akce nárok na bonus nevznikne, zjistí-li pořadatel či bude-li mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany účastníka akce či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi akce k získání bonusu.
 8. Účastník akce není oprávněn nárokovat jiné plnění, než je uvedené v podrobných pravidlech akce a bonus není možné vymáhat soudní cestou.
 9. Pořadatel akce si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu trvání akce pozměnit pravidla či akci úplně zrušit bez udání důvodu a náhrady. Informace o akci pořadatele proběhnou ve vybraných on-line komunikačních kanálech a inzerci společnosti ISOTRA a.s., na webových stránkách pořadatele: www.isotra.cz a příslušných jazykových mutacích.
 10. Účastí na akci pořadatele vyjadřuje účastník akce svůj souhlas s těmito podrobnými pravidly akce a zavazuje se je dodržovat. Zároveň tím vyjadřuje svůj souhlas podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů se správou a zpracováním osobních údajů, a to do odvolání tohoto souhlasu. Udělení výše uvedeného souhlasu účastníka akce je dobrovolné. Účastí na akci pořadatel vyjadřuje účastník akce svůj souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze pořadatele, stejně jako s jejich následným zpracováním pro marketingové účely pořadatele, tj. mimo jiné pro účely nabízení produktů a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, produktech a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení pořadatele prostřednictvím elektronických prostředků v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informačních společností, v platném znění. Souhlas dle předchozí věty uděluje soutěžící na dobu do odvolání tohoto souhlasu.