Významné ocenění společnosti ISOTRA a.s.

Ocenění AAA

Ocenění AAA je silný́ nezávislý́ rating firem a společností, jehož historie sahá až do roku 1908, a který mohou získat pouze ty společnosti, které splňují přísná ekonomická kritéria a podmínky certifikace. Podmiňujícími kritérii je zaručena exkluzivita těch společností, které mohou certifikát získat a potvrdit jím svou pozici na trhu.

Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze 0,6 % subjektů působících v České republice, prestižní hodnocení AAA může získat jen 0,09 % nejkvalitnějších společností.

Podmínky pro získání certifikátu

  • právnická osoba platící DPH
  • zveřejněná účetní závěrka mladší než 22 měsíců
  • nezadlužená společnost, která není v konkurzu nebo likvidaci
  • skóringové hodnocení společnosti je AAA–A v závislosti na verzi certifikátu
  • vlastní kapitál alespoň 0,5 mil. Kč, který́ je zároveň minimálně roven základnímu kapitálu
  • ziskovost vlastního kapitálu alespoň 20–25 % dle varianty certifikátu nebo zisková marže alespoň 3–5 %
  • společnost je aktivní min. 10 let, nebo 4 roky s podmínkou základního jmění většího než 25 mil. Kč.

Společnost ISOTRA a.s. dosáhla, v rámci hodnocení CZECH TOP 100, nejvyššího stupně hodnocení AAA, které odpovídá „stabilní společnosti, s vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysokou pravděpodobností návratnosti investic, s nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku.


Ocenění ČESKÝ LÍDR

V rámci soutěže OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ ohodnotila porota nejlepší společnosti ze všech 14 krajů České republiky, a to na základě ekonomických výsledků výhradně českých firem s ročním obratem minimálně 200 milionů korun a více než 50 zaměstnanci.

Cílem projektu OCENĚNÍ ČESKÝCH LÍDRŮ je vyzdvihnout snažení a úspěchy velkých firem, které jsou v ryze českých rukách. Díky tomuto projektu vzniká podnikatelský prostor, ve kterém jsou sdruženy výhradně české firmy podnikající transparentně s výbornými ekonomickými výsledky a vynikajícím ratingem a scoringem.

Kritériím projektu odpovídalo v letošním roce 1306 firem, jež vybral odborný garant soutěže, společnost CRIF – Czech Credit Bureau.

V rámci Moravskoslezského kraje se společnost ISOTRA a.s. umístila na třetím místě a potvrdila tak svou silnou a stabilní pozici na trhu.


266665
266666


Ocenění AI EUROPEAN EXCELLENCE

Vydavatelství AI Global Media vydává pravidelný měsíčník AI, jehož záměrem je publikovat ucelené informace globálního charakteru a podnítit odbornou diskusi prostřednictvím kvalitních redakčních článků a vědeckých výzkumů.

AI byla založena před 5 lety, v současné době má přes 100 tis. odběratelů v rámci 170 zemí světa a spolupracuje se společnostmi jako je KPMG, EY, PwC, Deloitte. Mimo redakční činnost se zaměřuje také na hodnocení firem napříč evropskými trhy.

Společnost ISOTRA a.s. byla, na základě výsledků průzkumu a splnění řady kritérií (obchodní a finanční výsledky, historie společnosti, inovativní přístup a aplikace v praxi a další), zvolena jako exkluzivní vítěz „Acquisiton International’s European Excellence Award – 2017“ z České republiky.