Využití sluneční energie pro snížení energetické náročnosti

Vhodně navržená stínící technika vytváří optimální prostředí z hlediska světelných a tepelných podmínek - omezuje přehřívání interiéru v letním nebo snižuje úniky tepla v zimním období. Představuje bezpečnostní prvek fasád, vytváří protihlukovou bariéru. Je významným prvkem pro úsporu energie.

8647

Sluneční energie

Množství sluneční energie, která každoročně dopadne na povrch Země, je násobně větší, než veškerá světová potřeba – představuje nevyužitý potenciál. Průměrný počet hodin solárního svitu se v ČR pohybuje v rozmezí 1400-1700h/rok při hodnotě energie 1100 kWh/m2.

Jsme schopni tuto energii zužitkovat? Můžeme využít sluneční energii pro další snížení energetické náročnosti a nákladů?

Řešení se ukrývá ve fotovoltaickém jevu, v rámci kterého dochází k přeměně světla, resp. sluneční energie na elektrickou energii.

Fotovoltaický jev ve stínící technice

Fotovoltaický jev hraje podstatnou roli ve stínicí technice – využívá fotovoltaických článků a sluneční energii. Jeho volba značně ovlivňuje technické parametry, spokojenost zákazníka a má vliv na energetickou náročnost.

Obecně se udává, že při využití stínicí techniky a jejího zohlednění do nutných výkonů klimatizačního, resp. topného systému, je, v závislosti na konkrétním objektu, úspora spotřeby energie v rozmezí 20-25 % v energetické bilanci budov.

Pokud využijeme sluneční energii pro výrobu elektrické energie v systému interiérových žaluzií ovládaných motorem a aplikujeme ji i do dalších stínicích produktů, stanou se systémy nezávislé na externím zdroji energie při nulové spotřebě elektřiny.

Solární žaluzie ISOTRA ENERGY

ISOTRA ENERGY je zcela unikátní, motoricky ovládaná interiérová žaluzie fungující na principu přeměny sluneční energie na elektrickou energii. Solární řešení založené na bezdrátovém ovládání žaluzie je nezávislé na externím zdroji energie a při instalaci není nutné provádět jakékoliv stavební úpravy a zásahy do interiéru či exteriéru.

Jedná se o systém autonomně napájené interiérové žaluzie s bezdrátovým ovládáním a možností naprogramování automatického režimu funkcí v závislosti na denní době, ročním období a zvyklostech uživatele. Energetická autonomie systému je zajišťována systémem solární fotovoltaický článek – NiMH akumulátor.

Fotovoltaický článek je umístěn na zadní straně horního profilu žaluzie. Akumulátor je dobíjen amorfním fotovoltaickým článkem i při malé intenzitě osvětlení, což je další výhoda tohoto systému. Žaluzii lze tedy naklápět, vytahovat a spouštět i v podmínkách nižší intenzity světla a v zimních měsících. Bez světla zajistí kapacita akumulátoru 50-200 úplných vytažení a spuštění žaluzie (dle velikosti žaluzie).

Řídicí systém žaluzie komunikuje bezdrátově s ovladačem, který umožňuje ovládat pohyb jedné nebo skupiny žaluzií (umožňuje ovládat až 150 žaluzií) nezávisle na sobě nebo současně, ze vzdálenosti až 150 m. Programovatelný ovladač pak umožňuje nastavit časovou následnost jejich pohybů – žaluzie se mohou v určitou hodinu rozevřít, zcela vytáhnout nebo naopak zavřít či spustit.

Inteligentní prvek moderního domu pak představuje bezdrátový venkovní sluneční regulátor. Na základě zvoleného nastavení samostatně reaguje na intenzitu slunečního záření naklápěním lamel jedné žaluzie nebo skupin žaluzií současně.

Jednoduchost a kompaktnost provedení umožňuje uplatnění systému ISOTRA ENERGY i v případě náhrady stávajících pohonných systémů, aniž by bylo nutné provádět úpravu rámu oken nebo dveří.

Solární žaluzie ISOTRA ENERGY je možné namontovat do všech typů plastových či dřevěných oken. Široká škála nabízených barev pak umožňuje jejich sladění s rámem okna či interiérem.

ISOTRA ENERGY představuje synergii designu, praktičnosti, užitku a energetické úspory.