Top exportér

Společnost ISOTRA a.s. získala v třetím ročníku soutěže Top Exportér 1. místo. Soutěž Top Exportér je soutěž, která vzdává hold výjimečným příběhům proexportně orientovaných firem. Cílem soutěže je ukázat veřejnosti osobní příběhy na poli podnikání, které mohou být vzorem nejen pro začínající podnikatele. Soutěž byla založena Asociací exportérů ve spolupráci s Raiffeisenbank, a.s. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

Soutěž je dvojkolová. V prvním kole jsou hodnoceny exportní výsledky společnosti. Šest nejlépe hodnocených společností z prvního kola postupuje do kola druhého, z kterého porota určí konečné pořadí.

Jak probíhalo vyhodnocování?

Všech 10 účastníků 2. kola bylo pozváno na Pražské Exportní fórum. První tři společnosti, ke kterým se řadí společnost ISOTRA, byly navíc oceněny plaketou, diplomem a cenou od Raiffeisenbank, a.s. Událost byla organizována na vysoké úrovni. Během dne měl slovo například předseda Asociace Exportérů, ministr zahraničních věcí, guvernér ČNB, místopředseda vlády,.. a mnoho dalších. Slovo měl také pan Ing. Erich Stavař.

Na závěr by majitelé společnosti ISOTRA a.s. rádi poděkovali každému zaměstnanci a zákazníkovi. Je to ocenění pro každého. „Upřímně děkujeme za úžasnou práci, nasazení a skvělé výsledky všem našim zaměstnancům.“ Ing. Bohumír Blachut, Lýdie Blachutová, Ing. Erich Stavař