Společnost ISOTRA získala prestižní ocenění od společnosti D&B „Top Rating“ 2024

Získání prestižního ocenění „Top rating“ 2024 od společnosti Dun & Bradstreet znamená pro společnost ISOTRA a.s. ocenění stability, solventnosti a důvěryhodnosti a to na mezinárodní úrovni.

Toto hodnocení poskytuje souhrnný pohled na rizika na základě finančních i nefinančních informací o vybrané společnosti. D&B Rating je uznáván jako přední prediktivní ukazatel odhadu rizik firem po celém světě. Přísná kritéria hodnocení zaručují exkluzivitu společnosti a potvrzují její silné postavení na trhu.

Jen velice úzká skupina 2 % českých a slovenských společností má možnost získat prestižní ocenění Top rating a to za předpokladu udržení hodnocení rizikového faktoru D&B Ratingu na nejvyšší možné hodnotě „1, a to po dobu minimálně 12 měsíců.

Společnost ISOTRA a.s. se tak řadí mezi nejlépe hodnocené společnosti v ČR a SR z pohledu rizika, stability a bezpečného obchodování a zvyšuje tak svou prestiž nejen na českém trhu, ale i ve světě.

Certifikát Top Rating

D&B Rating se skládá ze dvou částí: finanční síly firmy a rizikového faktoru. První část, finanční síla, je vypočtena z vlastního kapitálu či základního kapitálu. Druhá část, rizikový faktor, je hodnocením ve stupnici 1 až 4, kde 1 znamená minimální riziko s možností prodloužení splatnosti faktur, 2 nízké riziko, 3 vyšší než průměrné riziko, 4 vysoký stupeň rizika.

Tohoto ocenění si velmi vážíme.

Váš tým ISOTRA