Společnost ISOTRA dosáhla nejvyššího stupně hodnocení AAA

Ocenění AAA

Ocenění AAA je prestižní nezávislý rating firem s historií sahající až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze společnosti hospodařící se ziskem. Vydává se ve třech stupních: A, AA a AAA. Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů působících v České republice.

Podmínky pro získání certifikátu:

 • Právnická osoba,
 • nezadlužená společnost, která není v konkurzu nebo likvidaci,
 • společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti,
 • zveřejněná účetní závěrka mladší než 22 měsíců,
 • skóringové hodnocení společnosti je AAA–A,
 • vlastní kapitál společnosti (alespoň 0,5 mil. Kč) není menší než základní jmění,
 • ziskovost vlastního kapitálu alespoň 20–25 %, nebo zisková marže alespoň 3–5 %,
 • společnost má kladný́ hospodářský výsledek (podle poslední účetní závěrky),
 • společnost je aktivní alespoň 10 let, popř. 4 roky, pokud má základní jmění větší než 25 mil. Kč.

Hodnocení CZECH Stability Award

Hodnocení CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci a to včetně predikce budoucí rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení je každoročně aktualizováno a výsledky jsou vyhlašovány ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100.

Podmínky pro získání certifikátu:

 • Právnická osoba,
 • společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti,
 • zveřejněná účetní závěrka mladší než 22 měsíců,
 • skóringové hodnocení společnosti je AAA–A,
 • obrat společnosti je větší než 60 mil. Kč (dle poslední účetní závěrky).

 

Společnost ISOTRA a.s. dosáhla nejvyššího hodnocení AAA a již podruhé tak potvrdila nejvyšší stupeň hodnocení odpovídající optimálnímu nakládání se svými vstupy a efektivní proces výroby, včetně poskytovaných služeb.

V rámci hodnocení CZECH Top 100 a CZECH Stability Award získala opět nejvyšší hodnocení AAA, které odpovídá „stabilní společnosti, s vysokou pravděpodobností spolehlivého plnění závazků z obchodního styku, vysokou pravděpodobností návratnosti investic, s nízkým úvěrovým rizikem a minimálním rizikem úpadku.