Projekt na posílení zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců v době ekonomické krize.

Dne 15. 9. 2009 byla ve společnosti ISOTRA zahájena realizace dvouletého projektu OP LZZ. Projekt s názvem „Posílení zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců ISOTRA a.s. v době ekonomické krize“, byl zaměřen na prohloubení manažerských, obchodních a komunikačních dovedností, rozšířených znalostí moderních metod řízení výroby, IT a také rovných příležitostí a environmentu.

Registrační číslo projektu: CZ.1.04./1.1.02/35.00152

Projekt byl financován z fondu EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Dne 8. 10. 2009 vyhlásila ISOTRA a.s. výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb. K podání nabídky bylo vyzváno 5 dodavatelů. Lhůta pro podání nabídky skončila 30. 10. 2009. Hodnotící komise vybrala nejvhodnější nabídku pro potřeby společnosti. S vítězným dodavatelem, kterým se stala společnost TEMPO TRAINING & CONSULTING, s.r.o., byla následně podepsána smlouva o dodávce vzdělávacích služeb.

V únoru 2010 začala realizace vzdělávacích aktivit. Dne 22. 2. 2010 zahájila společnost ISOTRA výběrové řízení na dodavatele doplňkových služeb – pronájem školících prostor, ubytování a stravování účastníků kurzů. K podání nabídky byli vyzváni tři dodavatelé. Byla vybrána nejvhodnější nabídka a s vítězným dodavatelem byla podepsána smlouva.

Vzdělávací aktivity probíhaly průběžně. Jednotlivá školení byla upravena na míru skupinám zaměstnanců dle jejich pracovního zařazení. Cílem jednotlivých školení bylo prohloubit manažerské, obchodní, komunikační dovednosti, rozšířit znalosti moderních metod řízení a výroby, IT a také rovných příležitostí a environmentu.

Školení zvýšilo nejen osobní potenciál zaměstnanců a jejich adaptabilitu se změnami ve společnosti ISOTRA, ale také na trhu práce. Rozvoj kvalifikační úrovně zaměstnanců, zefektivnění firemních procesů, služeb a výroby, přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti společnosti ISOTRA a posílí udržitelnost pracovních míst.

Realizace toho projektu byla ukončena 31. 8. 2011.

Oficiální internetové stránky ESF: http://www.esfcr.cz/

Podporujeme Vaši budoucnost
 

8970