Produkty ISOTRA jako BIM objekty

Rádi bychom Vás informovali, že naše produkty – venkovní žaluzie, venkovní roletyscreenové rolety – byly ve spolupráci se společností BIM Project s.r.o. zařazeny do virtuální knihovny BIM pro nejrozšířenější projekční softwary v Evropě – Revit a ArchiCAD. Knihovna je dostupná ve čtyřech jazykových mutacích - české, anglické, francouzské a německé.

220377

BIM (Building Information Modeling = Informační Modelování Budov) je pracovní proces, při kterém jsou mezi jednotlivé účastníky stavebního cyklu (architekti, projektanti, dodavatelé, správci budov) vytvářeny a sdíleny informace. BIM model si lze představit jako virtuální 3D model stavby, v němž každý použitý prvek (od cihel, malty, střešní krytiny až po zařízení, jako je nábytek, žaluzie, rolety apod.) je nějakým způsobem specifikován. Jsou mu tedy přiřazeny vlastnosti, které má splňovat, podobně jako jsou tyto vlastnosti popsány v technickém listu výrobku.

220378

Každý z účastníků životního cyklu budovy může tato data využívat – například k analýzám, pro nacenění, koordinaci stavby nebo údržbu budovy. Celý systém tedy funguje na základě sdílení těchto dat (informací) a jejich průběžné aktualizace a doplňování.

Využití moderních technologií v pracovním procesu BIM je velice efektivní a proto přináší – zejména investorům – finanční úsporu. Tou mohou být kromě nižších nákladů na stavbu budovy nebo její správu také rychlejší zhotovení projektu nebo rychlejší výstavba a eliminace problémových situací na stavbě.

Proto také postupně dochází k uzákonění používání technologií BIM pro veřejné zakázky v dalších a dalších zemích (v současnosti Dánsko, Norsko, Finsko, Nizozemí a Velká Británie, v roce 2017 se přidá Německo a Francie).

Knihovny lze stáhnout na www.bimproject.cz a jsou publikovány přes portál www.polantis.com.

Věříme, že začlenění našich produktů do BIM knihoven podpoří prodejnost našich produktů.

Těšíme se na další spolupráci.