Podmínky užívání aplikace

Autorem, respektive vlastníkem autorských práv aplikace je IMP net s.r.o., sídlem Gajdošova 26, 615 00 Brno-Židenice.

Mobilní aplikace ISOTRA Pergola je software, který pracuje na mobilních zařízeních s operačním systémem Android nebo IOS s přístupem na internet a je určen primárně pro smartphony. Minimální požadavky na operační systém jsou Android verze 5.1 a iOS 11.

Stáhnutí aplikace je bezplatné. Náklady související s připojením k internetu prostřednictvím osobního poskytovatele internetových služeb hradí uživatel.

Pravidla užívání mobilní aplikace jsou popsané v tomto dokumentu, který je k dispozici také na webových stránkách www.isotra.cz a v mobilní aplikaci.

Mobilní aplikace ISOTRA Pergola slouží jako platforma pro zájemce o bioklimatickou pergolu Artosi a poskytuje především možnosti:

  • Nakonfigurovat pergolu Artosi na míru,
  • Zvolit barvu lamel, rolety, rozměry a světlo,
  • Umístit pergolu do prázdného prostředí, fotky nebo reálného prostředí,
  • Uložit si návrh do galerie či ho odeslat k nacenění společnosti ISOTRA a.s.

Mobilní aplikace ISOTRA Pergola neslouží jako platforma k uzavírání jakéhokoliv smluvního vztahu mezi zákazníkem (uživatelem aplikace) a společností ISOTRA. Mobilní aplikace je toliko nástroj umožňující jednoduší výběr a nakonfigurování pergoly přímo pro prostor uživatele. Výstupy z této aplikace mohou sloužit jako podklad pro jednání o uzavření zamýšlené smlouvy, avšak bez dalšího samy o sobě k uzavření smlouvy nevedou.

Uživatel nesmí při používání aplikace porušit právní předpisy, dobré mravy, užívat aplikaci k protiprávním účelům, porušit autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví. Uživatel zejména nesmí jakkoliv zasahovat do zdrojového kódu aplikace. Uživatel dále nesmí v rámci aplikace zadávat takové pokyny, které se považují za tzv. DOS útoky.

Při odeslání nezávazné poptávky k nacenění nakonfigurované pergoly uživatel vyplňuje základní údaje (jméno a příjmení, e-mail, telefon a kraj). Uživatel souhlasí poskytnout tyto informace společnosti ISOTRA a.s., IČ: 47679191, sídlem Bílovecká 2411/1, Předměstí, 746 01 Opava

 v souladu s GDPR poučením, kterého se uživateli dostalo při stažení aplikace.

Společnost ISOTRA a.s. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci funkcí aplikace. Pro správný provoz aplikace je nutné, aby si uživatelé tyto aktualizace stáhli. Společnost ISOTRA a.s. neodpovídá za správnost všech funkcí mj. v případě, že si uživatel nestáhne všechny dostupné aktualizace aplikace a jejích funkcí.

Aplikace funguje v režimu online, ale základní funkce aplikace je možné použít i v režimu offline – pergolu si můžete nakonfigurovat a uložit do galerie, odeslání k nacenění ovšem musí proběhnout s přístupem k internetu. Společnost ISOTRA a.s. neodpovídá za aktuální a správné fungování všech funkcí aplikace při offline režimu.

Společnost ISOTRA a.s. neodpovídá za trvalou disponibilitu a fungování aplikace. Vyhrazuje si právo kdykoliv na přechodnou dobu nebo natrvalo aplikaci zcela vypnout. Z tohoto postupu uživateli aplikace neplynou žádné nároky.

Společnost ISOTRA a.s. neodpovídá za újmu vzniklou uživateli v důsledku užívání aplikace ISOTRA pergola (v maximálním rozsahu, v jakém lze tuto odpovědnost v souladu s právními předpisy vyloučit), především pak v důsledku užívání neaktualizované verze aplikace či neaktuálních informací v aplikaci, nebo z důvodu nevhodného technického nastavení aplikace.

Společnost ISOTRA a.s. si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky užívání aplikace. Uživatel bude o změnách podmínek informován s předstihem.