Menu
800 800 110

Od kdy nová norma ČSN EN 13120 Vnitřní clony – funkční a bezpečnostní požadavky platí?

Nová norma vyšla 1. 8. 2014 a na národních úrovních je platná od 1. 9. 2014.
Bezpečnost dětí