Ocenění AAA Platinum Excellence 2022

Společnost ISOTRA a.s. dosáhla nejvyššího hodnocení AAA Platinum. Tím je potvrzeno, že ISOTRA a.s. splňuje nejpřísnější kritéria hodnocení ekonomických subjektů. Tím se řadí do exkluzivní skupiny nejdůvěryhodnějších společností v České republice.

 

Ocenění AAA je prestižní nezávislý rating firem s historií sahající až do roku 1908. Ocenění mohou získat pouze společnosti hospodařící se ziskem. Vydává se ve třech stupních: A, AA a AAA. Certifikát potvrzuje, že jeho držitelé přínosně nakládají se svými vstupy a efektivně je mění na kvalitní výrobky či služby. Přísná kritéria ratingu zaručují exkluzivitu společností, které mohou ocenění získat a potvrdit tak svou silnou pozici na trhu. Na certifikát s hodnocením A až AAA dosáhne pouze úzké procento ekonomických subjektů působících v České republice – pro ocenění AAA Platinum Excellence pouze 0,1 % firem.  

Podmínky pro získání certifikátu:

  • Právnická osoba,
  • nezadlužená společnost, která není v konkurzu nebo likvidaci,
  • společnost nemá závazky déle než 30 dnů po lhůtě splatnosti,
  • zveřejněná účetní závěrka mladší než 22 měsíců,
  • skóringové hodnocení společnosti je AAA–A,
  • vlastní kapitál společnosti (alespoň 0,5 mil. Kč) není menší než základní jmění,
  • ziskovost vlastního kapitálu alespoň 20–25 %, nebo zisková marže alespoň 3–5 %,
  • společnost má kladný́ hospodářský výsledek (podle poslední účetní závěrky),
  • společnost je aktivní alespoň 10 let, popř. 4 roky, pokud má základní jmění větší než 25 mil. Kč.

Exkluzivně jen pro certifikát AAA-Platinum je vyrobena vlaštovka náročnými procesy s vysokým podílem ruční práce. Každý kus je originál, kovové odlitky jsou jemně přebroušeny, leštěny do vysokého lesku a vsazeny do podložky z masivního dřeva – dubu amerického. Deska je upravena tak, že je ocenění možné vystavit buď na stole, nebo zavěsit na zeď.

Hodnocení CZECH Stability Award poskytuje nezávislý pohled na finanční a nefinanční bonitu firmy. Vyjadřuje její současný stav, finanční situaci, a to včetně predikce budoucí rizika. Výstupem hodnotícího modelu je známka na desetistupňové škále, kde tři nejlepší možná hodnocení jsou AAA, AA, resp. A. Hodnocení je každoročně aktualizováno a výsledky jsou vyhlašovány ve spolupráci se sdružením CZECH TOP 100.