Ověřená firma v oboru stínicí techniky

Již sedmým rokem Sdružení výrobců stínicí techniky a jejích částí (SVST) přidělilo certifikát „Ověřená firma v oboru stínicí techniky“ firmám, které splnily podmínky pro jeho přidělení a které jsou tedy potenciálně spolehlivým dodavatelem. Tento certifikát není možné si koupit, ale vydává ho sdružení SVST, které obor stínění v České republice již dlouhodobě zaštiťuje.

Pro laika není určitě jednoduché se vyznat v širokém spektru firem, které v tomto oboru působí. SVST certifikát uděluje firmám, které splňují předpoklady dobrého obchodního partnerství, poskytují kvalitní výrobky i služby, splňující legislativně stanovené certifikace výrobků, a které se navíc zavázaly dodržovat Etický kodex sdružení.

Členství přitom není jedinou nebo automatickou podmínkou pro udělení certifikátu. Certifikát se týká firem, jejich chování na trhu – jak k zákazníkům, tak i k obchodním partnerům, jejich platební morálky, dodržování norem a dalších stanovených certifikací, předpisů apod. Netýká se tedy výrobků – ty si certifikují firmy samostatně, a to jednak podle platné legislativy a jednak podle své potřeby (v případě nového výrobku apod.). Certifikát je udělován vždy na období jednoho roku a jeho přidělení je provázeno oprávněním používat logo tohoto ocenění.

Společnost ISOTRA a.s. získala, stejně jako v minulých letech, certifikát „Ověřená firma v oboru stínicí techniky“ také pro rok 2019.

Získání certifikátu je pro naši společnost opětovným potvrzením, že plníme legislativní předpisy dané pro stínicí techniku, a to především v oblasti kvality, bezpečnosti výrobků a jejich certifikace, a dále že přistupujeme seriózně k zákazníkům při obchodních jednáních, v otázkách servisu a plnění finančních závazků. Pro širokou veřejnost to znamená, že stojí za to nás oslovit jako obchodního partnera.