Menu
800 800 110

Musí být výrobek označen výstražným značením?

Ano musí. Text a velikost varovného upozornění je definován normou a rovněž musí obsahovat další náležitosti. Tyto jsou rovněž specifikované v nové normě.

Bezpečnost dětí