Menu
800 800 110

Kde musí být varování umístěno?

Text varovného upozornění se musí uvést přímo na výrobku, na jeho obalu a rovněž i v návodu na použití. Text na obalu však nemusí splňovat rozměrové požadavky písma jako je tomu v případě výstražného značení na výrobku.

Bezpečnost dětí