Menu
800 800 110

Je potřeba zajistit shodu s novou normou při renovaci nebo opravě žaluzií?

Norma se netýká stávajících žaluzií. Opravy nemusí být provedeny tak, aby garantovaly bezpečnost dítěte. Přestavby však musí být ve shodě s ČSN EN 13120.

Bezpečnost dětí