Certifikace ČSN EN ISO 14001

Vážení obchodní přátelé,
vedení společnosti Isotra, a.s. si uvědomuje, že jen trvalé uspokojování potřeb zákazníků službami na vysoké profesionální a odborné úrovni je základem úspěchu v soutěži s konkurencí a rozhodujícím faktorem pro dosažení trvalé prosperity společnosti.

Ochranu životního prostředí považujeme nejen za podstatnou část svých podnikatelských aktivit, ale také za otázku postoje k základním obecným principům. Proto byl v naší společnosti v dubnu 2015 úspěšně ukončen proces implementace a proveden certifikační audit dle ČSN EN ISO 14001:2005 – Systémy environmentálního managementu. Na základě tohoto auditu jsme získali certifikát ČSN EN ISO 14001:2005.

160355


Ing. Petr Sedláček MBA
Manažer kvality