Menu
800 800 110

Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Neoddělitelnou součástí systému personálního řízení ISOTRA a.s. je vzdělávání a osobní rozvoj zaměstnanců, který úzce navazuje na podnikatelský záměr a cíle organizace.

Pro naplnění cílů a plánu vzdělávání a rozvoje zaměstnanců se ISOTRA a.s. zapojila v roce 2010 do Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost svým vzdělávacím projektem „Posílení zaměstnanosti a adaptability zaměstnanců ISOTRA a.s. v době ekonomické krize“. Školení byla realizována s cílem prohloubit manažerské, obchodní, komunikační dovednosti, rozšířit znalosti moderních metod řízení a výroby a IT dovednosti. Projekt byl financován z fondu EU (Evropský sociální fond) prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

V současné době je plán vzdělávání zaměřen na realizaci dalšího projektu „Implementace principů štíhlé výroby v ISOTRA a.s.“ Projekt je zaměřen na management systému zeštíhlování procesů (TOP management), management toku přidané hodnoty (vedoucí středisek, mistři, přední dělníci), management správy a administrace organizace, na zaměstnance podílející se na údržbě (obsluhy strojů, strojníci, údržba) i zaměstnance s obchodní činností. Hlavním cílem projektu a vzdělávacích aktivit je naučit zaměstnance znalostem a dovednostem, které povedou k větší efektivitě a profesionalitě vykonávané práce, která nebude zatížena ztrátami a plýtváním. To povede ke zvýšení firemní konkurenceschopnosti na trhu (cena, náklady, kvalita, včasnost dodávek aj.) a  tím i k udržitelnosti výroby, zaměstnanosti a zajištění stability na trhu.

V rámci zkvalitňování zaměstnaneckých vztahů realizovala ISOTRA a.s. v posledním období investice do modernizace školících prostor a zařízení pro stravování zaměstnanců. V rámci podpory informovanosti a komunikace se zaměstnanci zajišťuje ISOTRA a.s. vydávání vlastních podnikových novin.

 

Kariéra