Benefity

Víme, že mít vysoce kvalifikované a motivované zaměstnance nám pomůže udržet si dobré postavení na trhu v současné době i v budoucnu. Proto našim zaměstnancům nabízíme řadu zaměstnaneckých výhod, mezi které patří:

Penzijní připojištění
Všichni zaměstnanci v zaměstnaneckém poměru po zkušební době mají nárok na měsíční příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve výši 4 % z vyměřovacího základu.

Pracovní volno k regeneraci pracovních sil
Zaměstnanci náleží za kalendářní rok, nebo za jeho poměrnou část, pracovní volno s náhradou mzdy za odpracovanou stanovenou pracovní dobu max. 5 pracovních dnů.

Bonus za odpracovanou dobu
Zaměstnanec obdrží měsíčně bonus ke mzdě za odpracování stanovené pracovní doby.

Sick days neboli zdravotní volno
Společnost poskytne zaměstnanci 2 dny zdravotního volna, které mohou zaměstnanci čerpat v případě, že se necítí dobře a nechtějí si vzít neschopenku.

Odměna za překročení hospodářského výsledku
Při splnění hospodářského výsledku zaměstnanci obdrží odměnu, která se vyplácí ročně, po schválení představenstvem společnosti. 

Odměna na společenské vyžití
Zaměstnanci obdrží formou poukázek Sodexo příspěvek na zdraví, sportovní, vánoční večírek.

Závodní stravování, kantýna
Pro zaměstnance zajišťujeme teplou stravu v příjemném prostředí závodní jídelny včetně možnosti zakoupení občerstvení v kantýně.

Společensko - kulturní akce

  • vánoční večírek
  • letní grilování

Pracovní a životní jubilea
Svým zaměstnancům poskytujeme odměnu při pracovních a životních jubileích v souladu s interní směrnicí.

Odchod na důchod
Svým zaměstnancům poskytujeme odměnu při prvním odchodu na důchod.