Hledat
Svět Isotra
14. září 2022

30 let společnosti ISOTRA

Redakce
6
1563 přečtení
30 let společnosti ISOTRA
Když před třiceti lety vznikla opavská společnost ISOTRA, neměla většina Čechů o venkovním stínění ani ponětí a na interiérové žaluzie se čekalo dva roky. Tehdy švagři Erich Stavař a Bohumír Blachut chytli příležitost za pačesy. Z rodinné firmy vyrostla společnost, která zaměstnává 630 lidí, je držitelem 7 patentů a 33 užitných vzorů a exportuje své výrobky, komponenty a technologie pro výrobu do více než 43 zemí světa. Za tři dekády své existence prodali více než 7 miliónů kusů výrobků stínicí techniky, z toho venkovních žaluzií přibližně 1 milion kusů. O složitých začátcích i cestě k úspěchu jsme si povídali s Erichem Stavařem a Lýdií Blachutovou, která je rovněž již od samého začátku neoddělitelnou součástí společnosti ISOTRA.

ISOTRA letos slaví 30 let na trhu. Co považujete za své největší úspěchy?

Erich Stavař: Když se ohlédnu zpět, vidím celou řadu úspěchů, kterých si velmi vážím. Nejdůležitější byla především odvaha začít podnikat a založit společnost ISOTRA, která nám rostla doslova před očima. Začínali jsme s montováním těsnění do oken, a když jsme se pustili do výroby žaluzií s řetízkovým ovládáním, obrat narostl ze 60 milionů korun na 200 milionů. Dalším velkým úspěchem bylo pořízení výrobního areálu v Opavě na rozloze 55 000 m2 s rozsáhlými výrobními prostory. Portfolio našich výrobků se stále rozšiřovalo – začali jsme vyrábět venkovní žaluzie a další exteriérové produkty, jako jsou screenové rolety či markýzy. Vystavěli jsme vlastní lakovnu a založili pobočky nejen v České republice, ale i v zahraničí. Expandovali jsme do Německa či Polska, ceníme si spojení s e-shopem Labona.cz. Mezi úspěchy ISOTRY patří i změna společnosti na holdingovou strukturu či nedávné rozšíření výrobních prostor v Bruntále, které se rozléhají na ploše o velikosti 7 000 m2.

Stáli jste u zrodu oboru stínění v České republice a byli jste přímými svědky jeho rozkvětu. Jak se vašima očima během této dlouhé doby obor stínicí techniky proměnil?

Erich Stavař: Obor se proměnil až neuvěřitelně. Představte si, že před 30 lety byly dodací lhůty na běžné interiérové žaluzie s ovládáním na šňůrku či táhlo téměř dva roky! Tato „díra na trhu“ pro nás byla jasným signálem a výzvou začít v oboru podnikat. V první vlně jsme tedy vybudovali síť zákazníků pro montáž těchto běžných interiérových žaluzií. Velký boom přinesly výměny zastaralých oken za moderní plastové, eurookna a AL okna. S tím souvisela montáž nových typů interiérových žaluzií – přišlo řetízkové ovládání, objevily se vertikální žaluzie a textilní roletky. Další velké změny pak přinesla výroba exteriérové stínicí techniky, zejména venkovních žaluzií. Jedná se o nejefektivnější typ zastínění, především z hlediska termoregulace. Postupně jsme začali vyvíjet také screenové rolety, markýzy... Tento celosvětový trend vlastně trvá doposud stejně jako vlna takzvaného „outdoor living“. Lidé mají potřebu trávit co nejvíce času venku v přírodě, na terase. S tím souvisí i rostoucí poptávka po bioklimatických pergolách včetně screenových rolet.

Vzpomínáte si na první impulz, který vedl ke vzniku firmy? Měli jste z podnikání obavy, nebo jste do něj šli takříkajíc „po hlavě“?

Erich Stavař: Psala se raná 90. léta a v České republice bylo konečně umožněno soukromé podnikání. Hledali jsme proto se švagrem vhodnou příležitost rozjet vlastní business. Jako velmi perspektivní se nám jevilo těsnění do oken, kdy moderní silikonové těsnění do drážky nahrazovalo zastaralý Oknotěs. Když jsme montovali těsnění do oken v bytech a v domech, ptali se nás zákazníci: „A žaluzie děláte také?“  V tu dobu ještě exteriérové žaluzie ani nebyly na trhu a na ty interiérové byla čekací doba až dva roky. Myšlenka na vznik firmy byla rázem na světě. Protože jsme dělali nejen montáž těsnění do oken, ale také velkoobchod s těsněním, pojmenovali jsme společnost ISOTRA. Jednalo se o složeninu dvou zkratek: ISO jako „izolace“ a TRA jako „trade“.

Lýdie Blachutová: Dodnes máme schovanou kupónovou knížku z ČS, kterou manžel „prodal“ za 12 000 korun. Takto finančně vybaven se pustil do podnikání. (smích)

Firma tedy vznikla jako rodinné podnikání. Jaké jsou výhody a úskalí rodinné firmy?

Lýdie Blachutová: Mnohdy je těžké to rozdělit. Je to pořád jako jedna spojená nádoba. Firma je stále s vámi jako stín. Uděláte krok dopředu – a ona je s vámi. Uděláte krok dozadu – a ona je zase s vámi. Nikam neutečete…. (smích) Ten pocit zodpovědnosti, který vás po celou dobu provází, se dá jen těžko vyjádřit slovy. Spíše jej člověk cítí uvnitř sebe. Připadáte si jako součást něčeho velkého. Jako něco, co jste vytvořili jen vy v tomto životě a s danými možnostmi. Výhodou je, že nejsme sami. Máme rodinu, o kterou se můžeme opřít, vzájemně si poradit a pomoci. Umíme se také pohladit, ujednotit si směr, domluvit se na dalších krocích. Podělit se o know-how. A táhnout společně „káru dál“. Rodinné zázemí je v soukromém podnikání jedna z nejdůležitějších věcí. O tom jsem přesvědčena.

Jak byste stručně vystihli první, druhou a třetí dekádu společnosti?

Erich Stavař: První dekáda by se dala stručně vystihnout takto: zahájení podnikání, vývoj a výroba interiérových žaluzií a stínicí techniky, zřízení vlastního vývojového oddělení, nástrojárny a lisovny plastů a kovů, zahájení výroby komponentů, nákup nemovitostí Chuchelná, Rohov. Druhá dekáda se nesla ve znamení zahájení vývoje a výroby venkovních žaluzií, venkovních rolet, výroby komponentů pro venkovní žaluzie, ale také výroby CNC řízených profilovacích tratí, pořízení výrobního areálu v Opavě. A třetí dekáda? V ní došlo k výstavbě vlastní práškovací lakovny, pustili jsme se do výroby a vývoje dalších typů exteriérové stínicí techniky – markýzy, screenové rolety, bioklimatické pergoly.

Zažili jste ve svém podnikání také krušné okamžiky?

Erich Stavař: Nic v životě není zadarmo. Pokud chcete podnikat poctivě, je přijatelná pouze jedna cesta. A to tvrdá práce, odvaha a odhodlání, jasný cíl. Vytyčit si jasný cíl a říci si: Kam chci dojít? Čeho chci dosáhnout? Co musím udělat pro to, abych toho dosáhl? K tomu potřebujete tým loajálních a schopných lidí, na které se můžete spolehnout, a kteří vám dokážou pomoci. Náročnější chvilky mohou nastat, když některý tým nevidí stejný cíl, ba dokonce vidí cíl jiný. Tady pak hodně záleží na vzájemné komunikaci a hledání kompromisu. Na vztazích. Když se ale podaří najít společnou cestu, je to velké uspokojení a pocit dobré práce. A také poučení do budoucna.

Lýdie Blachutová: Zažili jsme i krušné chvíle, kdy vlivem výkyvu trhu v letech 1997–1998 došlo k téměř okamžitému poklesu objednávek o více než 30 %. Rovněž se nás dotkla finanční krize v letech 2008–2012.

Staly se pro vás tato těžká období příležitostí k poučení do budoucna?

Lýdie Blachutová: Ano, tyto zkušenosti se pro nás staly významným zdrojem poučení, kdy jsme začali velice citlivě sledovat makroekonomické prostředí a predikovat možný další vývoj trhu. Zároveň jsme začali vytvářet rezervy pro případné situace podobného charakteru.

U mnoha firem vyvolala krizi i covidová situace. Jak se podepsala na vašem podnikání, ať už v pozitivním či negativním slova smyslu?

Erich Stavař: V covidové době, hned na počátku, jsme udělali řadu úsporných opatření, a to jak na úrovni organizační, tak na úrovni finanční. Snažili jsme se připravit na několik možných scénářů. Musím konstatovat, že naše kroky se setkaly s podporou a pochopením našich zaměstnanců. V průběhu protipandemických opatření jsme se snažili za každou cenu udržet výrobu a dodávat zboží našim zákazníkům i přesto, že jsme měli desítky zaměstnanců zejména na OČR a nemocenských. Nepřerušení výroby bylo našimi zákazníky vnímáno velice pozitivně.

Lýdie Blachutová: Skutečnost, že lidé trávili velkou část roku doma, je vedlo k investicím do vybavení domů a bytů. Pro nás to znamenalo nárůst objednávek od našich zákazníků. Krizová situace nám nekompromisně ukázala rezervy v organizaci procesů ve firmě a zároveň nastínila možnosti a perspektivy dalšího rozvoje.

Jak se za 30 let proměnili vaši zákazníci? Mění se jejich nároky či preference?

Lýdie Blachutová: Za posledních 30 let došlo k významným změnám. Když jsme začínali, neměli zákazníci téměř žádné informace. Neexistoval internet, mobilní telefony, novinky se zjišťovaly pouze na veletrzích a maximálně z reklamních letáků. V průběhu 30 let se stal zákazník daleko více náročným a informovaným o produktech a službách, které jsou nabízeny na trhu. Došlo také k zásadním změnám v preferencích od interiérové stínicí techniky k exteriérové stínicí technice. V současné době roste potřeba být co nejvíce venku v přírodě, na terase – a proto jsme zahájili výrobu bioklimatických pergol ARTOSI.

Od roku 1998 exportujete své výrobky do zahraničí. Do kolika zemí v současné době vyvážíte a který zahraniční trh má pro vás největší potenciál?

Erich Stavař: V současné době exportujeme své výrobky, komponenty a technologie pro výrobu do více než 43 zemí světa. Mezi naše klíčové trhy patří: Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Francie a Švýcarsko. Protože jsme si vědomi obrovského potenciálu německého trhu, zřídili jsme zde naši obchodní firmu ISOTRA Jalousien GmbH. Tímto krokem se chceme přizpůsobit náročnému německému trhu a zajistit co nejlepší servis pro naše zákazníky. V Polsku jsme založili výrobní firmu ISOTRA Polska Sp. z o.o. s cílem přizpůsobit se cenové hladině polského trhu a jeho tržním zvyklostem.

Liší se zákazníci z různých zemí?

Erich Stavař: Každý trh má svá specifika a zákazníci tak mají jiné preference a nároky. Například zákazníci z Německa nebo Švýcarska jsou velice nároční na kvalitu a detail. Zdaleka nejnáročnější zákazníci jsou z Japonska, což může v některých případech být až kontraproduktivní.

Jsou Češi v něčem specifičtí?

Erich Stavař: Čeští zákazníci jsou stále náročnější, zejména co se týče požadavků na krátké dodací lhůty.

Máte představu, kolik výrobků jste za uplynulých 30 let již prodali? O jaký typ byl největší zájem?

Erich Stavař: Odhadem se dá říct, že jsme prodali více než 7 miliónů kusů výrobků stínicí techniky, z toho venkovních žaluzií cca 1 milion kusů. Na počátcích podnikání to byly interiérové žaluzie, nyní venkovní žaluzie.

Začínali jste ve dvou. Kolik má v současnosti firma zaměstnanců?

Erich Stavař: V současné době zaměstnáváme přibližně 630 zaměstnanců, včetně agenturních.

Vaše podnikání vyžaduje řadu investic. Jak vysoké investice jste museli za uplynulých 30 let vynaložit a do čeho nejvíce investujete?

Erich Stavař: Investice za uplynulé období byly ve stovkách miliónů korun. Převážně se jednalo o investice do technologií výroby a výrobních prostor.

Jaké investice plánujete do budoucna?

Erich Stavař: V nejbližší době plánujeme investovat prostředky do výrobního závodu v Bruntále a pracujeme na vyřízení stavebního povolení pro zahájení staveb v Opavě.

Jste významnými inovátory, kteří stále přicházejí s novými řešeními. Kolik patentů jste za 30 let získali?

Erich Stavař: Jsme držiteli 7 patentů a 33 užitných vzorů.

Prozradíte, na čem s vývojovým týmem nyní pracujete?

Lýdie Blachutová: V současné době se zaměřujeme na automatizaci ve výrobě, robotiku a další projekty, o kterých bychom zatím neradi hovořili.

Stínící technika úzce souvisí s energetickou úsporou. Jak je pro vás důležitá problematika životního prostředí?

Lýdie Blachutová: Problematika životního prostředí je pro nás velice významná, jsme držiteli certifikátu ISO 14001:01, v rámci kterého jsou specifikovány požadavky na systém environmentálního managementu. Stínicí technika, a zejména exteriérová stínicí technika, velice úzce souvisí s energetickými úsporami budov a domů, a to jak v letním, tak zimním období. V letním období významně chrání interiéry budov před přehříváním a nutností používat nákladné klimatizační jednotky. V zimním období zabraňuje zbytečnému úniku tepla a vyzařování z interiéru do venkovního prostředí.

Patříte mezi nejúspěšnější opavské firmy. Jaký máte vztah k Moravskoslezskému regionu?

Erich Stavař: Jsme tady doma. Známe mentalitu zdejších lidí a jejich zvyky. V našem regionu jsou lidé velice pracovití a spolehliví. Víme, že se o ně můžeme opřít.  Z našich prvních 30 zaměstnanců pracuje u nás dosud 6 z nich. Tohle svědčí o mnohém. Při práci s lidmi platí staré české přísloví: „Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.“ Snažíme se celých 30 let o to, aby ozvěna, které se nám dostává, byla vlídná, uctivá a přátelská. A máme velikou radost z každé pochvaly, která k nám ozvěnou zní. Když přijdu do hospody a místní lidé mě zvou „na panáka“ nebo mi ho rovnou koupí, je to na vesnici velké ocenění. (smích)

Jste známí svým kladným vztahem ke sportu i k charitě. Jaké organizace či projekty podporujete?

Erich Stavař: Podporujeme Slezský fotbalový klub Opava a Basketbalový klub Opava. Stali jsme se také jedním z hlavních partnerů extraligového hokejového klubu Rytíři Kladno. Spolupráce s Jaromírem Jágrem nás těší. Vážíme si lidí, kteří ve svém životě něco dokázali, jednají srdcem a nemají na mysli jen svůj vlastní prospěch, ale chtějí podporovat ostatní. Tvrdá práce Jaromíra Jágra a jeho dosažené úspěchy hovoří za vše a navíc se chová naprosto lidsky a to je pro nás stěžejní. V rámci AHL máme také svůj hokejový tým HC ISOTRA a v rámci amatérské kuželkářské ligy máme ISOTRA tým. Pořádáme rovněž mezinárodní amatérský tenisový turnaj.

Lýdie Blachutová: Pokud jde o charitativní akce, podporujeme zejména těžce nemocné lidi a handicapované děti. Zdravotně postiženým pomáháme i co se týče stínicí techniky.

Jaké jsou vaše vyhlídky do dalších let? Co je cílem pro rok 2022 a jaké jsou dlouhodobé cíle společnosti?

Erich Stavař: Samozřejmě je před námi řada nových cílů, v podnikání se nelze nikdy zastavit. V současné době investujeme do pořízení a rozvoje nových výrobních prostor v Bruntále o rozloze větší než 7 000 m2. Tyto prostory budou primárně sloužit k rozšíření výroby bioklimatických pergol ARTOSI. Reagujeme tímto na změnu životního stylu, kdy chtějí lidé trávit daleko více času se svou rodinou a přáteli ve venkovních prostorách a upřednostňují tzv. outdoor living. V rámci výrobního závodu v Bruntále realizujeme instalaci kompletní technologie pro výrobu bioklimatických pergol, včetně logistických toků a skladovacích kapacit. Našim cílem je výrobu optimalizovat, automatizovat a umožnit tak výrazné navýšení výrobních kapacit.

Lýdie Blachutová: Z důvodu rozvoje trhu bioklimatických pergol připravujeme další modifikaci pergoly ARTOSI – boční zasklení pergoly a technologické inovace. Vzhledem k rostoucí poptávce připravujeme výrobu krytého garážového stání, kdy využijeme stávající provedení pergoly s úpravou střešní konstrukce. Dlouhodobým cílem je zvýšení tržního podílu na klíčových exportních trzích a rozvoj partnerské sítě v České republice.

Neustále vyvíjíte a hledáte nová technická řešení... Dovedete si představit, kam se bude posouvat v budoucnosti stínicí technika?

Erich Stavař: Nadále bude pokračovat trend exteriérové stínicí techniky a outdoor living. S tím souvisí celosvětový růst trhu pro venkovní žaluzie, screenové rolety, bioklimatické pergoly. Standardním řešením se stanou „inteligentní systémy ovládání a řízení nejen stínicí techniky“ a to pro administrativní budovy, komerční stavby a rodinné domy.

Jak oslavíte 30. výročí společnosti?

Lýdie Blachutová: V průběhu roku plánujeme celou řadu marketingových i PR aktivit a společenských akcí. Mezi nejvýznamnější patří setkání s našimi zaměstnanci a setkání s našimi obchodními partnery. V rámci těchto setkání bychom chtěli důstojně a také „bouřlivě“ oslavit 30 let společnosti ISOTRA.

Co byste firmě popřáli do dalších let?

Lýdie Blachutová: Protože firma je jako živý organismus, tak hodně zdraví, štěstí při rozhodování, pevnou ruku při realizaci, hodně trpělivosti v obchodování, moře nápadů ve vývoji, neutuchající elán ve výrobě a kvetoucí spolupráci napříč všemi odděleními – včetně našich zákazníků. To vše protkáno optimismem, vzájemným respektem a přátelskou atmosférou. Nechť se z našich zákazníků stále více stávají naši přátelé.

Jaké je vaše motto pro podnikání i pro život?

Lýdie Blachutová: Pro podnikání? Vědět, kam chci jít, čeho chci dosáhnout a udělat všechno pro to tak, jak nejlépe dovedeme. A pro život? Otočit se za sebou a moci si říci: „Jo, bylo to rychlé a divoké, překvapující a často náročné, ale i radostné a láskyplné. Jo, zvládla jsem to a stálo to za to! Děkuji za čas, který mi byl dán.“

Redakce

Nejnovější

Sezónní témata
29. května 2024

Mezinárodní den dětí: Oslava radosti a budoucnosti

Redakce
4
1563 přečtení
Mezinárodní den dětí: Oslava radosti a budoucnosti
Každý rok 1. června slavíme Mezinárodní den dětí, který je věnován našim nejmladším a nejcennějším členům společnosti. Tento den je příležitostí k oslavě radosti, nevinnosti a naděje, kterou děti přinášejí do našich životů. Zároveň nám připomíná, jak důležité je zajistit pro děti bezpečné, zdravé a stimulující prostředí, ve kterém mohou růst a rozvíjet se.
Sezónní témata
14. května 2024

Energetická účinnost a stínicí technika: Snižte spotřebu energií

Redakce
4
1563 přečtení
Energetická účinnost a stínicí technika: Snižte spotřebu energií
V dnešní době, kdy se stále více mluví o udržitelnosti a snižování energetické stopy, hrají klíčovou roli v každé domácnosti i energeticky účinná řešení. Jedním z efektivních způsobů, jak můžete snížit spotřebu energie ve svém domě nebo kanceláři, je použití stínicí techniky. Stínicí systémy, jako jsou žaluzie, rolety, markýzy a pergoly, nejenže zlepšují estetiku prostoru, ale také přinášejí významné energetické úspory. Podívejme se blíže, jak může stínicí technika přispět k lepší energetické efektivitě.