Menu
800 800 110

Je nutné ze zákona označovat vnitřní žaluzie značkou CE?, nevyhledavej

Dle nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, v platném znění, neexistuje v současné době povinnost označovat vnitřní žaluzie značkou CE, ani povinnost vydávat ohledně nich ES prohlášení o shodě.

O nás