Menu
800 800 110

Je možné ovládat dvě rolety jedním spínačem?

Ano, možné to je, ale je nutno dodržet jistá pravidla. Použijí-li se elektromechanické pohony, pak je nutné přidat oddělovací relé. Kdyby se použil standardní spínač pro více pohonů současně, vedlo by to k jejich postupnému zničení. Toto riziko nehrozí u pohonů elektronických, tzv. WT, které je možné zapojit paralelně v maximálním počtu 3 motorů. Při použití pohonů radiových jsou možnosti ovládání prakticky bez omezení. 

O nás