Menu
800 800 110

Jakými parametry je omezena velikost předokenní rolety?

Maximální velikosti předokenních rolet jsou omezeny dvěma rozměry, maximální šířkou a maximální plochou, a jsou navázány na velikost, pevnost a materiál použitých lamel. U příliš širokých rolet může dojít k natolik velkému průhybu lamel, že celý lamelový bal vypadne z bočních vodicích lišt a celá roleta se tím pádem stává nefunkční. Maximální plocha rolety je navázána na váhu jednotlivých lamel, protože při navíjení rolety musí zámky horních lamel snést celkovou váhu lamelového balu (velká zátěž může způsobit roztržení lamelového balu).

O nás