Menu
800 800 110

Jak se chovají pohony při výpadku elektrického proudu, ztratí se naprogramovaná data?

Při výpadku elektrického proudu pohon zůstane ve stejné pozici a stavu, ve kterém byl před výpadkem napájení. Naprogramovaná data se z pohonu neztratí a jsou stále uložena v paměti pohonu. Jejich samovolné zmizení není při standardních provozních podmínkách možné.

O nás